dijous, 3 de juny del 2010

LA MARATÓ DE TV3Com cada curs els alumnes de tota l’ESO participen de l’activitat que ofereix La Marató de TV3 a les escoles. Enguany, el dia 23 de novembre ens ha visitat el senyor Enric Fericgla, que es treballa amb serveis mèdics a diferents empreses.
El lema d’enguany és “Vull saber contra què lluito”, fa referencia a un grup de malalties anomenades minoritàries .Cada curs va asistir a la conferencia que anava acompanyada d’un visionat de dvd amb explicacions del tema i una gravació amb testimonis de persones que pateixen aquestes malalties, com afecten a nivell personal, en l’àmbit familiar, i les conseqüències que sorgeixen del fet de no haver trobat una cura específica.
L’objectiu és conscienciar al públic en general que amb una petita aportació económica podem ajudar a tirar endavant aquestes investigacions.
La Marató 2009 va dur a terme una potent i necessària acció de sensibilització i divulgació sobre un grup de patologies poc conegudes i visibles, i sovint oblidades: les malalties minoritàries. Així mateix, els fons obtinguts en aquella edició del programa permetran una important injecció de recursos econòmics a la recerca biomèdica, que contribuirà a avançar en la prevenció, diagnòstic, pronòstic i tractament dels afectats.
Les malalties minoritàries, també conegudes com malalties rares o poc freqüents, són un grup de patologies ampli i molt divers que pel seu elevat nombre –més de 7.000– i baixa incidència –cadascuna d’elles afecta 1 persona per cada 2.000 habitants– resulten unes grans desconegudes.
Si bé el nombre d'afectats per cada malaltia minoritària és baix, el conjunt de malalts de totes les patologies suposa un grup nombrós: només a Catalunya hi ha 400.000 persones afectades, les mateixes que pateixen diabetis. Es tracta, per tant, d’una gran minoria.